پرتغال کوکی

شناسنامه

نویسنده: آنتونی برجس
 مترجم: فربد آذسن
ژانر: علمی‌تخیلی
 تاریخ انتشار: ۹۴/۶/۱۳
تعداد صفحه: ۱۴۴

بارگذاری و حمایت 

می‌توانید نسخه ی EPUB کتاب را رایگان دانلود کنید و بعد مبلغ دلخواهی را از همین جا برای حمایت از نویسنده اختصاص بدهید:

دانلود نسخه‌ی     PDF

دانلود نسخه‌ی   EPUB

  حمایت  از  نویسنده  

نوشته‌ی پشت جلد

پایان ترجمه این کتاب مصادف شد با درگذشت نویسنده آن، ری بردبری. بهتر است با جمله ای از خود او درباره این کتابش شروع کنیم: «حکایت های مریخی علمی – تخیلی نیست، خیال پردازی است. معلوم است که ممکن نیست چنان اتفاقاتی روی دهد. به همین دلیل است که اثری ماندگار خواهد بود، چون همانند اساطیر یونان است و اسطوره ها مانا هستند.» این اثر در واقع اولین کتابی از بردبری بود که با اقبال عمومی و منتقدان روبه رو شد و برای او نامی دست و پا کرد. چون همانند اساطیر یونان است و اسطوره ها مانا هستند.» این اثر در واقع اولین کتابی از بردبری بود که با اقبال عمومی و منتقدان روبه رو شد و برای او نامی دست و پا کرد. چون همانند اساطیر یونان است و اسطوره ها مانا هستند.» این اثر در واقع اولین کتابی از بردبری بود که با اقبال عمومی و منتقدان روبه رو شد و برای او نامی دست و پا کرد. چون همانند اساطیر یونان است و اسطوره ها مانا هستند.» این اثر در واقع اولین کتابی از بردبری بود که با اقبال عمومی و منتقدان روبه رو شد و برای او نامی دست و پا کرد.

برچسب‌ها: استیم‌پانک، تاریخ بدیل

 

خواندن بخشی از داستان

 

 

 

 

بازخوردهای این داستان

عالی

LOGO3Feedمتأسفانه این رمان  تنها اثری است که از خانم جودت خوانده‌ام و البته افتخار کار کردن با ایشان را در کارگاه‌های نویسندگی نداشته‌ام. بنابراین، اهلیت سخن گفتن از جهان داستانی او را ندارم. اما به‌یقین می‌توان گفت، با توجه به فعالیت‌های پردامنه‌اش در فضای جاری ادبیات، جدی به نویسندگی فکر می‌کند.

آ+

متأسفانه این رمان  تنها اثری است که از خانم جودت خوانده‌ام و البته افتخار کار کردن با ایشان را در کارگاه‌های نویسندگی نداشته‌ام. بنابراین، اهلیت سخن گفتن از جهان داستانی او را ندارم. اما به‌یقین می‌توان گفت، با توجه به فعالیت‌های پردامنه‌اش در فضای جاری ادبیات، جدی به نویسندگی فکر می‌کند.

 

 

نظری بدهید

ارسال